Papba Sezai Babakuş

(1959-2022)


sevinç gibidir hüzün. ateş gibi
çıkılır en uzak yollara,
birazdan geri dönermiş gibi.

uzaklara…

düşlerimi yıkayıp anılarımı taradım
yataktan yeni kalkmış gibi.

sevinçlerimi çıkarıp hüzünlerimi giydim
yağmurda yürüyecekmiş gibi.

uzaklara, çok uzaklara gideceğim
az sonra dönecekmiş gibi.Papba Sezai Babakuş


Papba Sezai Babakuş

Değerli arkadaşımız Papba Sezai Babakuş amansız bir hastalık sonucu aramızdan ayrıldı. Yeni ve yenilikçi düşünceleri ile her zaman bizim için bir ilham kaynağı olan Sezai'yi saygı ve özlem ile anıyoruz.

Bu web sitesi, Sezai'nin Yazıları, Konuşmaları, Kitapları, Fotoğrafları ve Videoları'nı derlemek amacıyla oluşturuldu. Sitede ayrıca arkadaşlarının anı ve duygularını da Anılarımız bölümünde paylaşacağız.

Sitede yer almasını istediğiniz anı, fotoğraf, video gibi her türlü paylaşımlarınızı

papba@sezaibabakus.net

adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Ayaayra Zafer Bayramı Kutlamaları, Akbalık, 2014

31 Ekim 1959’da Hendek’in Kalayık köyünde doğdu. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1978’de kurucusu olduğu İstanbul Kültür ve Sanat Ajansı’nda (İKSA) başlayan basın meslek yaşamı, sırasıyla Türk Haberler Ajansı (THA), Dünya Gazetesi, Rapor Gazetesi, Ekonomide Diyalog Dergisi ve Hürriyet Gazetesi’nde gazeteci ve yönetici olarak devam etti.

1983’te Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 1988’de de Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği TÜSİAD tarafından “Yılın Gazetecisi” seçildi. “Ekonomik Durgunluk ve İflaslar” ve “1983’ten 1984’e Türkiye Ekonomisi” adlı araştırmaları kitap olarak basıldı.

Başta Samuel Huntington’un “Biz Kimiz?”, Joseph Stiglitz’in “90’ların Yükselişi”, Paul Krugman’ın “Büyük Çözülme”, John Naisbitt’in “İnsan ve Teknoloji”, W. Chan Kim ve Renee Mauborgne’nin “Mavi Okyanus Stratejisi” olmak üzere dünyanın önde gelen yazarlarının pekçok önemli kitabının dışında ünlü Rus Tarihçi Yakov Gordin’in “Kafkas Atlantisi”, Abhaz bilim insanlarının ortaklaşa yazdığı “Abhazya Tarihi” kitabının Türkçe yayın editörlüğünü, “Abhazya’nın Bağımsızlığı: Kafkasya’nın Geleceği” konferans kitabının Türkçe ve İngilizce yayın editörlüğünü yaptı.

1990’da Abhazya’ya gitti. 1996’ya kadar devlet başkanlığı, başbakanlık ve dışişleri bakanlığı bünyesinde ekonomi ve dış ilişkiler danışmanı olarak çalıştı. Bu dönem zarfında Türkiye’deki çeşitli gazete ve dergilere yazmayı sürdürdü, TV kanallarında haber-yorumlar yaptı.

1997’de Kanal-E televizyonunun temsilcisi olarak Moskova’ya geçti ve 2.5 yıl görev yaptı. 1999’da yeniden Türkiye’ye döndü. O tarihten itibaren vefat ettiği 2022 yılına kadar CSA Celebrity Speakers konuşmacı ajansının ortağı olarak iş hayatını sürdürdü, çeşitli dergi ve web sitelerinde güncel yazılar yazmaya devam etti.

Sizin için seçtiklerimiz

Gülüşüm, Bakışım, Umudum Size

Önsöz Papba Sezai Babakuş, 78 kuşağının değerli Çerkes aydınlarından biriydi. Ondan söz ederken, geçmiş zaman fiili kullanmak biz önsöz yazarları için çok zor. Bu yüzden aşağıdakileri yazarken o hem çok uzağımızda, hem çok yakınımıza olacak. … Sezai, 27 Mayıs ile köyünde, henüz bir yaşına girmeden karşılaşır, 12 Mart muhtırası verildiğinde ise Hendek’tedir. Daha iyi bir gelecek ve eğitim için ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınırlar. Gazetecilik eğitimi almaya başlar, üniversitede öğrenciyken Türkiye İşçi Partisi’ne katılır.

21 Mayıs: Geçmişin Gerçekleri, Geleceğin Olasılıkları...

Geçmişin gerçekleri geleceğin olasılıklarını belirler. Geçmişi ne kadar iyi bilirseniz, ne kadar iyi anlar ve ne kadar doğru tanımlarsanız gelecek kurgunuzu da o kadar iyi ve doğru yaparsınız. Bu yüzden, 21 Mayıs’la simgelenen savaş ve sürgünle bütünleşik tarihin nasıl ve ne kadar bilindiği, nasıl algılandığı ve nasıl anlamlandırıldığı hayati derecede önem taşır.

2020-05-16

Kaf Dağının Ardındaki Masal Ülkesi Abhazya

Abhazlar hakkındaki ilk bilgi onlardan ‘Abeşla’ diye bahseden M.Ö: 12. yüzyıla ait Asur belgelerinde geçiyor. M.Ö.1.ve 2. yüzyıllarda ise ‘Apsil’ ve ‘Abazg’ adıyla anılmışlardır. M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren Miletli Grekler sahilde bugünkü Sohum ve Oçamçıra kentleri yakınlarında koloniler kurmuşlardır.

2013-01-20

Benim 21 Mayıs'ım...

Benim 21 Mayıs’ım geçmiş-bugün-gelecek yolculuğudur; kendimi keşfederim, ait olduğum toplumun geçmişine uzanırım, köklerime tutunurum ve buradan bir gelecek tasavvur ederim.

2012-05-12

Abhazya Cumhuriyeti’nin Yasal Statüsünün Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Türkiye’de nüfusu milyonları aşan Abhaz-Adige diasporası, Abhazya ve Kuzey Kafkasya için teminattır. Diasporanın tarihi misyonunu yerine getirebilmesi örgütlenmesini güçlendirmesi ve siyasallaşması ile mümkündür. Diasporanın sahip olduğu potansiyel tüm zorluklara ve engellemelere rağmen bir değişim ve dönüşüm sağlayacaktır. Çünkü eğitimli ve toplumu sürükleyecek elit, entelektüel grupların sayısı arttıkça ve bu grupların inisiyatifi geliştikçe süreç doğru yönde işlemeye devam edecektir.

2012-04-12

Abhazya’dan Nazım Geçti, İzi Kaldı Yadigar...

Evet Nazım, doğru gördün; burası canlar ülkesidir, cana can katan. Evet Nazım, doğru bildin; burası nica savaşlar, yıkımlar, sürgünler yaşamış kederli insanların yurdudur. Evet Nazım, doğru dedin; burası umutlu, dirençli koca yürekli insanların evidir. Ve burada daha nice kederler, nice umutlar ve nice direnişler devşirilir. Evet Nazım, burası Abhazya’dır. Gelip iz bıraktığın, izini yadigar bıraktığın...

2012-03-20

21 Mayıs: Unutmadık, Unutmayacağız

Trajik bir sürgünün çocukları olan bizler yaşadıklarımızı unutmadık. Unutmayacağız. Anavatanımız Kafkasya bugün de uluslararası güç oyunlarının merkezi halinde; hala savaşlar ve sürgünler yaşıyoruz. Diyasporada asimilasyona karşı kimliğimizi korumakta zorluk çekiyoruz. Dilimizi, kültürümüzü, kimliğimizi her geçen gün biraz daha yitiriyoruz. Diyasporadaki Çerkesler adına, dünyaya (tüm halklara, ülkelere ve uluslararası örgütlere) sesleniyoruz: Varlığımızı (dilimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi) korumamız için bize destek olun. Vubıhça gibi diğer Kafkas dillerinin de yok olmasına izin vermeyin.

2011-09-03

21 Mayıs'ı Nasıl Anmalı

Değerli Dostlar, İstanbul’daki 21 Mayıs anma programı ile ilgili olarak 24 Mart akşamı İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde yapılan hazırlık toplantısındaki değerlendirmeler ışığında, kişisel düşüncelerimi ve önerilerimi aşağıda dikkatinize sunuyorum; İÇERİK HAKKINDA Bu yılki 21 Mayıs anması, ABD ve Gürcistan’ın Rusya’yı siyaseten köşeye sıkıştırmak ve Kuzey Kafkas halklarını (Abhazlar ve Osetler dışındakileri) yanına çekmek için sürgünü siyasi araç olarak kullanma stratejisi nedeniyle ayrı bir önem ve hassasiyet kazanmıştır. ABD ve Gürcistan diyasporayı da kendi stratejisi doğrultusunda etkileme çabasındadır.

2010-03-25

Hoşça kalın
   dostlarım benim
     hoşça kalın!
Sizi canımda
   canımın içinde,
     kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
   dostlarım benim
     hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
   dizilip üstüne kumsalın,
     mendil sallamayın bana.
       İstemez...
Ben dostların gözünde kendimi
   boylu boyumca görüyorum...

Nazım Hikmet